Siorarsiorfik - Godt for Nuuk - godt for Grønland

Siorarsiorfik

Et kig ind i fremtidens Grønland

Siorarsiorfik er navnet på et nyt boligkvarter syd for Nuuk, hvor der om seks til otte år skal bo omkring 5.000 mennesker. Det er også navnet på det største byudviklingsprojekt i Grønlands historie. Et projekt, der fører til, at Grønlands hovedstad i løbet af de næste otte til ti år udvides med mindst 2.500 boliger, to nye folkeskoler samt en ny overbygningsskole, 10 integrerede daginstitutioner, 3 AKO’er, 20.000 kvadratmeter nye erhvervslokaler, et flot kunstmuseum og et indendørs stadion.

Tunnel til Siorarsiorfik

Tunnel til Siorarsiorfik og Kobbefjorden

Nuuk er i dag afgrænset af fjelde eller hav til alle sider, men et fortsat behov for udvikling betyder, at byen nu må vokse ud af sine gamle rammer. Derfor er det første trin i projektet at etablere en tunnel til den kommende bydel. Tunnelen, der kommer til at leve op til verdens skrappeste sikkerhedskrav, er dobbeltrettet og bliver over en kilometer lang.

Tunnelen til Siorarsiorfik bliver yderligere det første skridt til en vej til Kobbefjorden.

Spændende ny bydel

En levende bydel for alle

Siorarsiorfik er næsset mellem Qinngorput og Kobbefjorden. Fra næsset er der udsigt til Nuuk på den ene side og smuk, vild natur på den anden side. Det er på dette næs, at Nuuks nye, levende bydel skal ligge – med egne butikker, skole, daginstitutioner, fodboldbane og gode tidssvarende boliger. Og der bliver plads til alle slags boliger: Både kommunale og private lejeboliger, andelsboliger, ejerlejligheder og huse.

Bedre rammer til børnene

Nye skoler sikrer bedre rammer for børnene

Skal vore børn have en tryg barndom og en god skolegang, skal rammerne være i orden. Undersøgelser viser, at børn lærer mere, hvis lokaler og indeklima er i orden. I Siorarsiorfik-projektet bliver Nuuks to ældste folkeskoler erstattet af en ny, moderne skole i midtbyen. Ligesom der også bygges en ny, stor skole i Siorarsiorfik og AHL-skolen udvides med en overbygning.

Kunst og sport

Verdens smukkeste rammer for kunst og sport

Som en del af Siorarsiorfik-projektet bliver to store ønsker indfriet. I første omgang får Nuuk Grønlands første indendørs fodboldstadion, og på længere sigt bliver dette nabo til et nyt nationalgalleri, som en privat forening vil bygge.

Både kunstmuseet og det nye stadion er designet af den internationalt anerkendte arkitekt Bjarke Ingels, og begge bygninger bliver arkitektoniske perler, der vil være blandt verdens smukkeste.

Både det nye stadion og nationalgalleriet opføres tæt ved en anden smuk bygning, svømmehallen Malik.

Historisk projekt

Historisk og unikt projekt

Siorarsiorfik er så unikt, fordi det er det største projekt i Grønlands historie, men også fordi, det er første gang, at grønlandske myndigheder samarbejder med private om reel byudvikling.

Private investorer skal bygge boliger og sælge eller leje dem ud til borgerne til priser, der tåler sammenligning med dem, der kendes i dag. Ligeledes skal investorer bygge institutioner og skoler og leje disse ud til kommunen. På den måde får vi løftet byen, erhvervslivet og skolevæsenet langt hurtigere end det ville være muligt, hvis kommunen eller selvstyret skulle betale kontant.

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed styrkes gennem byggeriet

Kravene til arbejdsgivernes sociale ansvarlighed er større på dette projekt end på noget andet i Grønland, da den lokale forankring er afgørende for både projektet og byens styrke. De entreprenører, der vinder opgaverne, er forpligtet til at tage over 100 lærlinge samlet set. De er samtidig forpligtet til at producere døre, vinduer og betonelementer lokalt. Det vil sige, at der skal etableres fabrikker i Nuuk som vil give varig beskæftigelse. Der er tale om rigtigt mange lærepladser og arbejdsplader samt nye produktionsfaciliteter. Alt i alt et stort, varigt løft til erhvervslivet i Nuuk og Grønland.

Godt for Nuuk og
godt for Grønland

Et styrket Nuuk giver et stærkere Grønland

Før Siorarsiorfik-projektet blev godkendt, blev der udarbejdet den mest omfattende samfundsøkonomiske beregning, der nogensinde er blevet foretaget i Grønland. Den viser, at projektet vil give en økonomisk vækst på minimum 2 procent om året i Nuuk de næste 40 år. Det er både på årsplan, men i høj grad også samlet set, en kraftig vækst, som de fleste byer og lande kun kan drømme om. Denne vækst vil give ekstra penge i landskassen og dermed løfte hele landet.