Siorarsiorfik - Nuummut iluaqutaasoq – Nunatsinnut iluaqutaasoq

Siorarsiorfik

Kalaallit Nunaata siunissaa alakkalaarlugu

Nuup kujataatungaani inissiaqarfiliassaq taaguteqarpoq Siorarsiorfik, ukiullu 5it 6illuunniit qaangiuppata inuit 5.000it missaanniittut tassani najugaqalersimassapput.  Aamma Nunatta oqaluttuarisaanerani illoqarfimmik inerisaanermik pilersaarusiornerup annersaanni taaguutaavoq.  Pilersaarut taannaavoq, Nunatsinni illoqarfiit pingarnersaanni ukiut tulliuttut arfineq pingasut qulilluunniit ingerlanerini inissianik ikinnerpaamik 2.500nik, atuarfinnik nutaanik marlunnik kiisalu atuarfimmik ingerlariaqqiffiusinnaasumik nutaamik, ukioqatigiinngiiaanut meeqqerivinnik qulinik, AKOnik pingasunik, ininik inuussutissarsiuteqarfiusunik 20.000 kvadratmeterinik nutaanik, eqqumiitsulianut katersugaasivimmik kusanarluinnartumik illup iluani stadionimik angusaqarfiusussaq.

Siorarsiorfiup
tungaanut sullorsuaq

Siorarsiorfiup Kangerluarsunnguullu tungaanut sullorsuaq

Nuuk qaqqanik immamiillu avatangerneqarsimavoq, illoqarfiulli ineriartortinneqartuarnissaa pisariaqartuarmat killeqarfini qaangerlugulusooq ineriartortinneqartariaqarpoq.  Taamaammat pilersaarummi siullertut alloriarfissaq tassaavoq, illoqarfiup nutaartassaata tungaanut sullorsualiornissaq.  Sullorsuaq nunat assigiinngitsut akornanni isumannaallisaanermi piumasaqaataasut sakkortunerpaartaat naapertorlugit sananeqassaaq, tassaasoq illugiinniit ingerlaffiusinnaasoq kiisalu kilometerimit takinerusumik isorartussuseqartussaq.

Siorarsiorfiup tungaanut sullorsuaq aamma Kangerluarsunnguup tungaanut aqqusinniornissamut alloriarnermi siulliussaaq.

Illoqarfiup
nutaartaa pissanganartoq

Illoqarfiup ilaa uummaarissoq kikkut tamat illoqarfissaat

Siorarsiorfik Qinngutta Kangerluarsunnguullu akornani Nuunnguami inissisimavoq.  Nuunnguaq Nuup tungaanut isikkiveqarpoq, illua tungaa kusanarluinnartuulluni illuatungaalu angallavikkuminaatsuulluni.  Nuunnguamilu tassani Nuup illoqarfiata nutaartaa uummaarissoqarfiusussaq inissisimassaaq – tassanilu pisinniarfiit, atuarfik, meeqqeriviit, arsaattarfik ullutsinnullu naleqquttut inissiat piussallutik.  Inissiat assigiinngisitaartuussaapput: kommunip aamma namminersortut inissiaataat attartortittakkat, piginneqatigiilluni inissiat, inissiat nammineq pigineqartut illullu.

Meeqqanut pitsaasunik
atugassaqartitsineq

Atuarfiit nutaat meeqqat pitsaasunik atugassaqartinneqarnissaannut qulakkeerutaassapput

Meerartavut toqqissisimasumik peroriartussappata pitsaasumillu atuartinneqassappata pitsaasunik atuarfeqartariaqarput.  Misissuinerup takutippaa, init inillu silaannaa pitsaasuuppata meeqqat ilikkagaqarnerusartut.  Siorarsiorfimmi pilersaarummi Nuummi atuarfiit nutaannginnersaat marluusut taartissaannik illoqarfiup qeqqani nutaaliaasumik atuarfiliortoqassaaq.  Soorlu aamma Siorarsiorfimmi nutaamik angisuumillu atuarfiliortoqarniartoq aamma atuarfik Hans Lynge atuarfimmik ingerlariaqqiffiusinnaasumik ilallugu allilerneqassaaq.

Eqqumiitsuliorneq
timersornerlu

Eqqumiitsuliornermut timersornermullu tunngasuni nunarsuami kusanarnerpaanik atugassaqartitsiffiusoq

Siorarsiorfimmi pilersaarummut ilagitillugu kissaatit angisuut marluk piviusunngortinneqassapput.  Siullermik Nuuk Nunatsinni illup iluani arsaattarfik siulleq sananeqassaaq, siunissamilu ungasinnerusumik illorsuup taassuma saniani nutaamik nationalgalleriliortoqassaaq, taannalu peqatigiiffimmit namminersortumit sananeqarniarpoq.

Eqqumiitsulianut katersugaasivik stadionilu nutaaq nunat assigiinngitsut akornanni ataqqisaasumit ilusilersugaapput, taannalu tassaavoq illussanik titartaasartoq Bjarke Ingels, illorsuillu taakku marluusut illuliortaatsip silarsuaanni erlinnartuutitullusooq issapput, Nunarsuatsinnilu kusanarnersaassallutik.

Stadioni nutaaq aamma nationalgalleriet illorsuup allap kusarnarluinnartup naluttarfiup Maliup eqqaani sanaartorneqassapput.

Aatsaavissuaq taamatut
pilersaarusiorneq

Aatsaavissuaq aamma alutornarluinnartumik pilersaarusiorneq

Siorarsiorfik alutornarluinnarpoq, Nunatsinni annertuumik pilersaarusiornerit siullersarimmassuk aammali Nunatsinni oqartussaqarfiit namminersortut peqatigalugit illoqarfimmik inerisaanermik suleqatigiissuteqarmata.

Aningaassaliisut namminersortut inissialiussapput, taakkulu ullumikkut akilerneqarsinnaasutut naluneqanngitsut naapertorlugit innuttaasunut tuniniassavaat imaluunniit attartortillugit.  Aammattaaq aningaasaliissuteqartut meeqqeriviliornerit atuarfiliornerit ingerlatissavaat kommunimullu attartortillugit.  Tamanna kommunip Namminersorlutillu Oqartussat nammineq akiliinissaaninngarnit illoqarfimmut, inuussutissarsiornikkut atuarfeqarnikkullu pilertornerujussuarmik kivitseqataanerussaaq.

Isumaginninnikkut
akisussaassuseqarneq

Isumaginninnikkut akisussaassuseqarneq sanaartornikkut nukittorsarneqassaaq

Sulisitsisut isumaginninnermut akisussaassuseqarnissaannik piumasaqaatit eqqarsaatigalugit Nunatsinni sumiiffinni allanut sanilliullugit pilersaarummi uani annertunerupput, tamannami sumiiffimmi piviusunngortinneqarnissaa pilersaarummut illoqarfiullu nukittorsarneqarnissaanut aalajangiisuussaaq.  Entreprenørit suliassamik suliarinnittussaasut ataatsimut katillugit ilinniartut 100 sinnerlugit ilinniartuutiginissaanik pisussaapput.  Aammattaaq pisussaaffigaat, matunik, igalaanik betonninillu najukkami sanaartussallutik.  Ima paasillugu ataavartumik suliffissaqartitsinissaq pillugu Nuummi fabrikkiliussasut.  Ilinniartunut ilinniarfissat suliffissallu amerlasoorujussuit kiisalu tunisassiorfiit nutaat pineqarput.  Taakku tamarmik Nuummi Nunatsinnilu inuussutissarsiornikkut iluaqutaasussaapput.

Nuummut iluaqutaasoq
aamma Nunatsinnut
iluaqutaasoq

Nuuk piorsarneqarpat Nunatta sinneranut nukittorsaataassaaq

Siorarsiorfimmi pilersaarut akuersissutigineqarnera sioqqullugu inuiaqatigiit aningaasaqarneranut tunngasunik naatsorsueqqissaarneq annertoorujussuarmik ingerlanneqarpoq, Nunatsinnilu aatsaat taama annertutigisumik suliaqartoqarluni.  Tamatumalu paasiinarsitippaa, Nuummi ukiuni 40ni tulliuttuni aningaasaqarnikkut siuariarneq ikinnerpaamik 2 procentimik annertuseriartassasoq.  Tassa ukiumut pilersaarutit isigalugit aammali ataatsimut isigalugu illoqarfinni nunanilu amerlanerni takorluuinnarneqarsinnaasumik siuariartupiloortinneqassalluni.  Siuariartorneq taanna Nunatta karsianut taamaalillunilu aamma Nunatta sinneranut iluaqutaassaaq.